.
Anasayfa | Hakkımızda | Yeni Müşteri | Domain Kaydet | Hostingler | Virtual Server | Transfer | SSL | Yardım | Teknik Destek | İletişim
 
Üye Giriş
Kullanıcı Adı:
Şifre:
Güvenlik Kodu:
Şifremi Unuttum
  Hizmet Sözleşmesi
  Gizlilik Politikası
  İade Koşulları

ACİLHOST HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

 1. Bu sözleşme, ELAY BİLİŞİM BASIN YAYIN GAZETECİLİK TİCARET LDT ŞTİ ile, (Bundan sonra ACİLHOST olarak anılacaktır) AcilHost'dan hosting, alan adı, yazılım ve diğer hizmetlerimizden satın almak isteyen tüzel veya özel kişiler (bundan sonra Müşteri olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
 2. Bu sözleşme AcilHost ile Müşteri arasında akdedilmiş olup, üçüncü şahısları kapsayacak şekilde genişletilebilir. Müşteri, AcilHost'un bu sözleşme çerçevesinde kendisine sunduğu imkanları, bir yarar karşılığında üçüncü şahısların kullanımına veya yararına sunabilir. Müşteri bu imkanların tamamını veya bir kısmını kiralayabilir ya da satabilir. Müşteri, AcilHost'dan sipariş verdiği ve ücretini ödediği takdirde iş bu sözleşme koşullarını aynen kabul etmiş sayılmaktadır.

Verilen Hizmetler

 1. Bir internet hizmetleri kuruluşu olarak AcilHost, internete bağlı sunucu bilgisayarlar temin etmektedir. Bu sunucu bilgisayarlar, internete bağlı olup web ağından (www, world wide web) bilgi alabilmekte ve bilgi verebilmektedir. Müşteri, AcilHost'un sağladığı bu yazılım ve donanımdan yararlanarak internete yasal her tür içeriği web sayfaları şeklinde yerleştirmek ve internet üzerinden mesaj alış verişinde bulunmak istemektedir.
 2. Verilecek hizmet aşağıdaki bileşenlerin bir ya da birkaçından oluşmaktadır:
  1. Web Alanı: AcilHost'un sağladığı, internet www ve elektronik posta servislerine bağlı bilgisayarlarda, Müşteri'nin kullanımı için ayrılan alan. Bu alana, "Müşteri'nin internet kullancılarına www yoluyla sunmak istediği her tür dosya, dosyaları yerleştirmek için açtığı dizinler, "Müşteri'nin kullanımı için açılan elektronik postaların teslim alınmak üzere beklediği alan, Müşteri'ye ait web sayfalarına ilişkin ziyaretçi istatistiklerinin tutulduğu alanlar dahildir.
  2. Elektronik Posta: AcilHost tarafından, Müşteri'nin, İnternet üzerinden mesaj almakta kullanacağı posta kutuları. AcilHost, Müşteri'nin hizmetine ayırdığı posta kutularına, internetin herhangi bir kullanıcısı tarafından gönderilen mesajları, Müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar bekletecektir.
  3. İnternet Trafiği: Direkt olarak Müşteri'den kaynaklanan veya Müşteri'nin internet kulanıcılarının erişimine açtığı dosya, e-mail gibi bileşenlere erişmek isteyen herhangi bir internet kullanıcısından kaynaklanan, ve AcilHost'un sağladığı sunuculardan geçen bilgi alış-verişi. İnternet trafiği tanımı, her iki yönlü veri akışını kapsamaktadır.
  4. Alan adı: Müşteri, AcilHost'a internet üzerinde yayınlanmak üzere bir alan adı sipariş edebilir. Bu alan adını AcilHost, Müşteri adına alacak ve Müşteri'nin kendi istekleri doğrultusunda tanımlayacaktır.
  5. Spam: Alıcıların isteği olmaksızın gönderilen toplu (100'den fazla) tanıtım e-mail'leridir. İnternet etiklerine ve AcilHost kurallarına aykırıdır.

Verilecek Hizmetlerin Fiziksel Sınırları

 1. AcilHost tarafından, Müşteri'ye verilecek hizmetler, Müşteri'nin seçtiği pakete göre fiziksel sınırlamalara tabidir..
 2. Müşteri'nin yararlandığı veya yararlanmak istediği hizmetlerin bu sınırları aşması durumunda AcilHost ek ücret talebinde bulunabilir veya ek hizmet talebini reddedebilir.

Hizmet Sınırlamaları

 1. Önemli: Müşteri'nin hazırlamış olduğu web sayfalarının içeriklerinin ve göndereceği e-maillerin içeriklerinin sorumluluğu tamamen kendisine aittir. AcilHost siteye yazılan yazılardan ya da gönderilen maillerin içeriklerinden doğacak aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. AcilHost sadece bu sitenin ya da sitelerin yayınlanacağı web alanını veya sunucuyu kiralar, bu alanda veya sunucuda yayınlanacak tüm materyalin sorumluluğu Müşteri'ye aittir.

  AcilHost, herhangi bir anda Müşteri'ye sunduğu hizmetlerin bir kısmının kanuna aykırı amaçlar için kullanıldığı kanaatine varacak olursa, söz konusu durumun kanuna aykırı olmadığı anlaşılıncaya kadar, verdiği hizmeti, Müşteri'ye haber vermeksizin durdurabilir. Bununla beraber, AcilHost, sunduğu hizmet kullanılırken aşağıdaki sınırlamalara uyulmasını bekler. Müşteri'nin bu sınırlamalardan herhangi birine uymadığının belirlenmesi durumunda, AcilHost hizmet vermeyi durdurabilir ve Müşteri'den sınırlamaya uyulmaması nedeniyle uğradığı zararın tazminini isteyebilir. Müşteri'nin bu sözleşme hükümlerine uymaması nedeniyle AcilHost'un hizmeti durdurması halinde, Müşteri'ye hiçbir geri ödeme yapılmaz.

  Sınırlamalar:
  1. AcilHost'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek bir veya bir çok kişiye, bu kişilerin istekleri dışında elektronik mesaj gönderilmesi,
  2. AcilHost'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek yayınlanacak veya gönderilecek bilgilerde, illegal, yanlış, yanıltıcı, hileli bilgilerin bulunması veya, var olmayan ürün ve hizmetlerin sunulması,
  3. AcilHost'un sunduğu hizmetleri kullanarak veya bu hizmetleri referans göstererek gönderilecek elektronik postaların "gönderen" kısmında yanlış veya aldatıcı bilginin bulunması. Gönderilecek tüm elektronik postaların gönderen kısımlarında, bu hizmeti kullanmaya yetkili kılınmış kişinin ismi ile AcilHost tarafından verilen hizmet kapsamında verilmiş veya bu kişinin kanuni olarak kullanma hakkına sahip olduğu bir başka elektronik posta adresi bulunmalıdır. "Gönderen" kısmında bulunacak elektronik posta adresi ulaşılabilir ve gerçek bir adres olmalıdır.
  4. AcilHost yada başka bir kurum ve kuruluş tarafından sunulan herhangi bir hizmetin, Müşteri'nin kullanma veya erişme veya okuma yetkisine sahip olmadığı bir kısmına erişmeye çalışması, müdahale etmesi, erişmesi veya okuması tamamen kanun dışıdır. Bunu yaptığı tespit edilen Müşterinin sitesi ödediği para iade edilmeksizin kapatılır ve Müşteri bu hareketinden doğacak her türlü zararı tazminle yükümlüdür.
  5. AcilHost'un sağladığı hizmetler ile internet kullanıcılarına, pornografik materyaller; korsan yazılımlar sunulması.

Hizmet Bedeli

 1. Müşteri, bu sınırlamalar ve tanımlar içerisinde kendisine sunduğu hizmetin bedeli olarak AcilHost'a, AcilHost'un Ödeme Gününe Ait Fiyat Listesi üzerinden ödeme yapacaktır.
 2. Ödeme, İade ve Sonlanma:
  1. Kurulum ücreti ve ilk ödeme Müşteri tarafından, sözleşmenin internet ortamında kabul edildiği tarihte yapılır.
  2. Yıllık/Aylık uzatmalarda; seçilen hizmet ve ödeme planına göre, yeni dönemde yapılacak ödemeler, Müşteri tarafından en geç yeni dönemin başladığı tarihte yapılır.

   Müşteri ödemeyi, ilgili dönemin başladığı tarihte yapmamışsa, AcilHost verilen hizmetlerin bir kısmını veya tamamını, ödeme yapılıncaya kadar durdurabilir. Durdurduğu bu süre içerisinde Müşteriyi haberdar etmek amacı ile hizmetin yapıldığı web alanında Müşteriye uyarı mesajı yayınlayabilir.
  3. Yıllık olarak ödenen Barındırma ve Sunucu sağlama Hizmetlerimizde; Hizmet verilip kurulum yapıldıktan sonra Müşterinin ilk 15 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda hizmetin kurulum ücreti ve iki aylık bedel düşülerek kalan bedel kendisine iade edilir. Yıllık olarak ödenen sunucular için kurulum ücreti 199 EURO, diğer hizmetler için kurulum ücreti alınan hizmetin % 15'i kadardır. İlk 15 gün içerisinde iade talep edilmezse ve hizmetimiz aktif olarak kullanılmaya başlanırsa, bu bir yıllık bedelden iade talep edilemez.
  4. Aylık olarak satın alınan hizmetlerde ise Müşterinin ilk 3 gün içerisinde hizmeti almaktan vazgeçmesi durumunda, hizmetin kurulum ücreti ve iki aylık bedel düşülerek, kalan miktar kendisine iade edilir. İlk 3 gün içerisinde iade talep edilmezse ve hizmetimiz aktif olarak kullanılmaya başlanırsa, bu bir aylık bedelden iade talep edilemez. Aylık olarak ödenen sunucular için kurulum ücreti 199 EURO , diğer hizmetler için kurulum ücreti hizmet bedelinin % 15'i kadardır.
  5. Domain adları, SSL, Arama Motorlarına kayıt... ve benzeri hizmetlerin para iadesi yoktur. Yurtdışından peşin ödenerek satın alındığı için iade yapılamaz.
  6. Hizmete ilişkin ödeme Hizmetin Sonlanma tarihine kadar yapılmamış olursa, hizmet sonlanma tarihinden sonraki ilk 3 gün aktif olarak devam eder, 4. gün hizmet durdurulur, gene de ödeme yapılmazsa sonlanma tarihinden sonraki 10. günden sonra hizmete ait veriler sunucuda daha fazla yer kaplamaması için sunucularımızdan silinir.

AcilHost'un Sorumlulukları:

 1. AcilHost, sunduğu hizmetin tam bir kesintisizlik ve süreklilik içerisinde devam edeceğini garanti etmez. Ancak hizmetin herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, kabul edilebilir bir süre içerisinde duruma müdahale etmeyi taahhüt eder.
 2. AcilHost, web sitelerini yayınlamakla yükümlüdür, kendisinden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, herhangi bir nedenle yayınlamakta olduğu web sitesinin içeriğindeki dosyaların herhangi bir zarara uğraması ya da kaybolması halinde site içeriği konusunda herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Müşteri kendi web sitesinin ve kendi dosyalarının yedeklerini elinde bulundurmakla yükümlüdür. AcilHost yedekleme yapmaktadır ancak bu yedeklemeler periyodik olarak yapıldığından sitenin en son hali daima Müşteri'nin kendi sorumluluğundadır.
 3. AcilHost, hizmetin herhangi bir şekilde kesintiye uğramasından kaynaklanan, verilerin kaybolması, zarara uğraması, gecikmesi, yerine ulaşmaması, bilgiye ulaşılamaması (ve hizmetin kesintiye uğramasından doğabilecek diğer her türlü neden) dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz.
 4. AcilHost mücbir sebepler dışındaki nedenlerle Müşteri'nin kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 3 gün süreyle kesintiye uğraması halinde, Müşteri, kesinti nedenine bakmaksızın, sözleşmeyi sona erdirebilir. AcilHost bu durumda sözleşmeleri kapsamında Müşteriden alacağı bu tarihten sonraki ödemeleri talep edemez.
 5. AcilHost'un Müşteri'ye sunduğu hizmetler kullanılarak veya bu hizmetlerden yararlanarak AcilHost'un herhangi bir sistemine zarar verilmesi, veri kaybına veya bozulmasına neden olunması durumunda; Müşteri’nin ödemiş olduğu meblağ kendisine iade edilmeksizin Müşteri AcilHost'un bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.
 6. Müşteri, AcilHost'un sistemlerini kullanarak toplu e-mail gönderiminde bulunamaz. E-mail alıcılarının isteği dışında toplu e-mail gönderimine SPAM adı verilmektedir ve AcilHost'un kurallarına aykırıdır. Müşteri SPAM yaparak, toplu e-mail gönderemez. AcilHost'nde sitesi bulunan Müşteri, kendi sistemlerini kullanarak dahi AcilHost'nde bulunan sitesinin reklamını yapar ise bu da SPAM sayılmaktadır. E-Mail'lerin spam sayılması için aynı e-mail'in 100'den fazla kişiye gönderilmesi kriteri aranır. Müşteri SPAM yapar ise AcilHost, Müşteri'yi UYARMAKSIZIN ve Müşteri’nin ödemiş olduğu meblağı kendisine iade etmeksizin hizmeti durdurabilir. Ayrıca Müşteri AcilHost'un bu olaydan doğan tüm zararını tazmin etmeyi kabul eder.
 7. AcilHost, eğer tüm network'ü tehdit edecek bir saldırı, atak altında kalır ise, bu durumda Müşteri'ye sormaksızın hizmet sözleşmesini tek taraflı olarak fesh edebilir. Bu, AcilHost'un tüm sunucularını ve diğer tüm Müşterilerine sunmakta olduğu web yayıncılığı hizmetlerini korumak için gerekli olabilir. Bu çözüm Müşteri kendisine yapılan atak, saldırı ile tüm AcilHost network'ünü çalışmaz hale getirdiği takdirde uygulanmaktadır. Network atakları ve saldırıları devamlı olduğu takdirde, AcilHost, Müşteri tarafından kendisine verilen maddi zararlar için tazminat hakkını saklı tutar.

Veri Akışı

 1. AcilHost'un bu sözleşme çerçevesinde sunduğu imkanlar kullanılarak Müşteri tarafından elde edilecek bilgi ve veriler tamamen Müşteri'nin sorumluluğundadır. AcilHost elde edilecek bilgilerin ve verilerin eksik veya yanlış olmasından sorumlu tutulamaz.

Sözleşmenin Süresi

 1. Sözleşme, internet üzerinden Müşteri'nin kabul ettiğini beyan tarihten itibaren, üyeliğini internet üzerinden kullanıcı ismini ve şifresini vererek iptal ettiği tarihe kadar geçerlidir. Bu süre en az 1(bir) aydır. Bir aydan kısa süreli hizmet verilmez, 1 aydan kısa süreli ücret alınmaz.

  1 Aydan önce ya da yenileme gününden itibaren 1(bir) ay içerisinde hizmet iptal edilemez.

Sözleşmenin Yenilenmesi veya Sona Erdirilmesi

 1. Sözleşme taraflar aksini yazılı olarak bildirmedikçe ya da Müşteri sistemden hizmet için sonlandırma komutu vermedikçe hizmet sona erme tarihine kadar verilmeye devam edecektir. Müşteri hizmet için yıllık uzatma siparişi vermediği ve ödemesini yapmadığı durumda verilmekte olan hizmet sona erme tarihinde durdurulacaktır. AcilHost, mecbur kalır ya da gerek görürse hizmetin devam ettiği herhangi bir zamanda verdiği hizmeti durdurarak sözleşmeyi fesh edebilir. Bu durumda Müşteri'yi bunun nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür.
 2. AcilHost, bu AcilHost Hizmet Sözleşmesi'ni, bazı maddelerini değiştirmek veya kaldırmak veya yeni maddeler eklemek suretiyle güncelleyebilir. Böyle bir durumda AcilHost, sözleşmenın yeni şeklini, www.acilhost.com adresli internet sitesine ulaşılabilir bir şekilde yerleştirecektir.

  Sözleşmenın yeni şekli bu adreste yayınlandıktan 10 gün sonra, Müşteri'nin de bu yeni hükümleri kabul ettiği anlaşılacaktır. Müşteri'nin yeni sözleşmeyı kabul etmemesi halinde kullandığı hizmetleri sona erdirme hakkı vardır. Değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte Müşteri'nin durumu veya kullanımı yeni hükümlere aykırılık teşkil ediyorsa, AcilHost'da Hizmet Sözleşmesi'ni sona erdirme hakkına sahip olur.
 3. Edremit / Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri, bu sözleşmedan doğacak anlaşmazlıkları çözmeye yetkili kılınmıştır.
 4. İşbu sözleşme 22 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri kabul edilmiştir.Anasayfa | Ücretsiz Kayıt | Hostingler | Domain Tescil | Banka Hesapları | | cPanel | Destek | İletişim PHP Hosting | Linux Hosting | Reseller Hosting | Co-Location | Dedicated


© Acil Host - 2001 - 2021